Gezinnen ten volle ondersteunen

Door Elke Wouters op 16 mei 2019

De voorbije regeerperiode beet ik me vast in de hervorming van de kinderbijslag. Eerst als raadgever op het kabinet van viceminister-president Liesbeth Homans en later in opvolging van Bart Nevens als Vlaams Parlementslid. Het ingewikkelde en verouderde systeem werd niet alleen veel eenvoudiger, maar ook eerlijker. Elk kind krijgt nu eenzelfde verhoogd basisbedrag. Gezinnen die het financieel moeilijker hebben, pleegkinderen en kinderen met een handicap kunnen nog een toeslag krijgen. Ook werkende ouders maken hier aanspraak op, omdat we nu kijken naar het inkomen en niet langer naar het statuut. Zo’n 85.000 extra gezinnen zullen daarom zo’n toeslag ontvangen, waarvoor het budget overigens verdrievoudigd is.

Het nieuwe kinderbijslagsysteem werd pas begin dit jaar uitgerold. Ik wil er de volgende regeerperiode werk van maken om die uitrol nauwgezet verder op te volgen en tijdig bij te sturen waar nodig. Mijn missie is altijd geweest om de gezinnen te ondersteunen zoveel we kunnen. Het is niet evident om elke dag opnieuw de puzzel werk-gezin-vrije tijd te leggen en daarom verdienen gezinnen alle mogelijke ondersteuning. We moeten er ten eerste over waken dat er in alle regio’s voldoende en kwalitatieve kinderopvang is. Die opvangmogelijkheden moeten bovendien flexibel genoeg zijn. Zo kunnen tweeverdieners met een gerust hart aan het werk. Daarnaast  erkennen we mantelzorgers als volwaardige zorgpartners. Tot slot blijven de bevoegdheden rond welzijn en gezin te versnipperd. De N-VA ijvert dan ook voor een volledige overheveling naar Vlaams niveau. Zo kunnen we een coherent gezinsverhaal vertellen en de procedures verder vereenvoudigen, digitaliseren en inkorten… net zoals we gedaan hebben met de kinderbijslag.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is