Op bezoek bij een familiaal afvalverwerkingsbedrijf

Door Elke Wouters op 15 januari 2019, over deze onderwerpen: Afvalbeleid, Leefmilieu

Gisteren trok Elke naar West-Vlaanderen voor een bezoek aan Vanheede, een groot afvalverwerkingsbedrijf dat sterk inzet op innovatie en verbetering. Ze had er een gedachtewisseling met het management over hoe we nog slimmer kunnen omgaan met ons afval. Er staan bij Vanheede heel wat projecten in de steigers om op vrij korte termijn een nog hogere recyclagegraad te bereiken voor verschillende materialen. Als bepaalde materialen (nog) niet gerecycleerd kunnen worden, slaagt Vanheede erin om dit afval om te zetten in groene energie of zelfs in brandstof die steenkool kan vervangen in de cement- en kalkindustrie en zo de uitstoot drastisch doet dalen.

Het hoogtepunt van de dag volgde in de namiddag met een rondleiding over de drukke site van het bedrijf. Elke: “In het parlement debatteren we vaak over allerlei processen om afval te verwerken. Het is bijzonder nuttig en interessant om deze processen ook eens in werking gezien te hebben, zodat deze technische materie tastbaar wordt."

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is