Steeds meer bedrijfsrestafval: Vlaamse bedrijven produceerden 881.036 ton

Door Elke Wouters op 2 april 2019, over deze onderwerpen: Afvalbeleid, Leefmilieu

De Vlaamse bedrijven hebben 881.036 ton restafval geproduceerd in 2017, dat is 100.000 ton meer dan in 2015. Omwille van de complexe berekeningswijze laten cijfers steevast anderhalf jaar op zich wachten. “Deze hoge cijfers, die zelfs nog stijgen, geven duidelijk aan dat we nog niet genoeg doen om ook bedrijven beter te laten sorteren. In plaats van een daling zien we een grote stijging”, aldus Vlaams Parlementslid Elke Wouters (N-VA), die de cijfers opvroeg bij het kabinet Omgeving. 

Bedrijven moeten beter sorteren

In het Vlaams afvalstoffenplan is vastgelegd dat tegen 2022 het bedrijfsrestafval met 15% naar beneden moet. Om de twee jaar wordt de stand van zaken gemonitord. “Het resultaat voor 2017 is ontnuchterend”, aldus Wouters, “In plaats van een daling zien we een enorme stijging. We moeten dringend af van die grote containers waar alles in mag en ook bij bedrijven meer werk maken van selectieve inzameling zoals bij de gewone burger.”

Dringend bijkomende maatregelen nodig

Bevoegd minister Koen Van den Heuvel (CD&V) gaf toe dat de doelstelling uit het afvalstoffenplan zeer moeilijk te halen zal zijn en dat er bijkomend beleid nodig is. Wouters: “Het is duidelijk dat we zowel nood hebben aan de preventie van restafval als aan een betere selectieve inzameling bij bedrijven, hiervoor hebben we wel al stappen gezet voor pmd en voor bepaalde kunststofstromen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is