Brussel en de Vlaamse rand

Nieuws over dit onderwerp

Mensen met grotere afstand tot arbeidsmarkt krijgen kansen bij Sky Chefs

Elke bracht vandaag een bezoek aan LSG Sky Chefs, een bedrijf dat zich specialiseert in catering voor vliegtuigen en treinen. Sky Chefs werkt al 19 jaar samen met TWI, dat is dan weer een bedrijf dat …

Foute cijfers rond bijkomend toegankelijk groen Vlaamse Rand

In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering werd opgenomen dat er tegen het einde van deze legislatuur 1.000 hectare aan bijkomend toegankelijk groen in de Vlaamse Rand moest gecreëerd worden …