Parlementair werk

In het Vlaams Parlement werk ik rond een aantal thema’s die me nauw aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn. Mijn focus in deze commissie ligt vooral op efficiënte afvalverwerking . In de commissie Brussel en Vlaamse Rand verdedig ik de belangen van de inwoners van de Rand en blijf ik opkomen voor de open en groene ruimte van de Vlaamse rand.

Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid in de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. In deze laatste commissie zal ik me toeleggen op het specifieke dossier van het Groeipakket (kinderbijslag).

Voor de volledigheid vermeld ik nog dat ik ook plaatsvervangend lid ben van de Commissie voor de Opvolging van het Klimaatbeleid in Vlaanderen.

In de balk hiernaast vind je per thema mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, wat de implementatie van het zesde Mestactieprogramma betreft (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het Mestdecreet van 22 december 2006, wat de implementatie van het zesde mestactieprogramma betreft)

van Tinne Rombouts, Wilfried Vandaele, Francesco Vanderjeugd, Elke Wouters, Bart Dochy en Sofie Joosen
1938 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten

van Katrien Schryvers, Lies Jans, Freya Saeys, Ingeborg De Meulemeester, Elke Wouters en Vera Jans
1856 (2018-2019) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, wat de implementatie van het zesde Mestactieprogramma betreft

van Tinne Rombouts, Wilfried Vandaele, Francesco Vanderjeugd, Elke Wouters, Bart Dochy en Sofie Joosen
1938 (2018-2019) nr. 2

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn - dinsdag 23 april 2019 15.10u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn - dinsdag 02 april 2019 18.08u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn - dinsdag 26 maart 2019 14.36u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende een optimale aanwending van de vergunde capaciteit in de groepsopvang van baby's en peuters

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Elke Sleurs
1794 (2018-2019) nr. 2

Vraag om uitleg over de infiltratiebonus

van Johan Danen aan minister Koen Van den Heuvel
1020 (2018-2019)

Vraag om uitleg over de ophaling van asbest aan huis

van Johan Danen aan minister Koen Van den Heuvel
994 (2018-2019)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2